Тендери и конкурси

Feed Subscription

Jавни увид у нацрт Зонинг плана општинског центра Рудо

Jавни увид у нацрт Зонинг плана општинског центра Рудо

Република Српска ОПШТИНА РУДО Општинска управа  -Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове- Број: 03-363-6/14 Датум: 4. фебруар 2016. године   На основу члана 47. став (3) Закона о уређењу простора и гра...

Opširnije »

Јавни oглас

Јавни oглас

Јавни oглас за доставу редова вожње у линијском превозу лица на усклађивање и регистрацију за подручје општине Рудо. Јавни оглас   ...

Opširnije »

Јавни позив за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције за период 2016. године

Јавни позив за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције за период 2016. године

На основу циљева и задатака утврђених у Стратегији одрживог развоја општине Рудо, Начелник општине Рудо, 13.јануара 2016. године, расписује Јавни позив за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције за период 2016. године. Позив з...

Opširnije »

Јавни позив за финансирање пројеката средствима буџета општине Рудо за 2016. годину

Јавни позив  за финансирање пројеката средствима буџета општине Рудо за 2016. годину

Ј А В Н И   П О З И В за финансирање пројеката средствима буџета општине Рудо за 2016. годину На основу члана 49. Статута општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“ број: 5/13 – пречишћени текст и 3/14) Начелник општине  у п у ћ у ј е Ја...

Opširnije »

Поновљена јавна лицитација

Поновљена јавна лицитација

На основу Одлуке Надзорног одбора АД „Нова Полимка“ Рудо о продаји покретних ствари број: НО-59/15 од 13.05.2015. године и Одлуке Владе Републике Српске  број: 04/1-012-2-1160/15 од 04.06.2015. године, вд дирекор АД „Нова Полимка“ Рудо огла...

Opširnije »