Јавни позиви и конкурси

Feed Subscription

Јавни конкурс за избор чланова Одбора за жалбе општине Рудо и чланове управних одбора установа

Јавни конкурс за избор чланова Одбора за жалбе општине Рудо и чланове управних одбора установа

На основу члана, 148б. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број: 101/ 04, 42/ 05, 118/ 05 и 98/ 13), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике ...

Opširnije »

Јавни увид у захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију за хидроелактрану „МРСОВО“

Јавни увид у захтјев за издавање еколошке дозволе и приложену документацију за хидроелактрану „МРСОВО“

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА РУДО Општинска административна служба Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове Број:  03 – 312 – 1/ 14 Датум: 28. 02. 2014. године   „KОМСАР ЕНЕРЏИ ХИДРО“ д. о. о. Бања Лу...

Opširnije »

Jавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Rепублике Sрпске

Jавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Rепублике Sрпске

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАСИЈЕ, ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ Број: 03 – 330 – 5/ 14 Датум, 12. 02. 2014. године На основу члана 59. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласникРепубликеСрпске“, бр. 93/ 06, 86/ 07, 1...

Opširnije »

Јавни позив за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције

Јавни позив за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције

На оцнову циљева и задатака утврђених у Стратегији одрживог развоја општине Рудо, Начелник општине Рудо, 21. 01. 2014. године, расписује: ЈАВНИ ПОЗИВ за доставу приједлога пројеката за капиталне инвестиције за период 2014. године Један од с...

Opširnije »

Јавни позив за финансирање пројеката средствима буџета општине Рудо

Јавни позив за финансирање пројеката средствима буџета општине Рудо

На основу члана 49. став 1. алинеја 5. Статута општине Рудо – пречишћен текст („Службени гласник општине Рудо“ бр. 5/ 13), Начелник општине упућује:   Ј А В Н И П О З И В   за финансирање пројеката средствима буџета општине ...

Opširnije »